top of page

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

 

1. Bevezetés

A Wonderland Alapítvány (cím: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 43B, e-mail cím: wonderlandalapitvany@gmail.com) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya az adatkezelő weblapján (www.wonder-land.hu) történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: wonderl-land.hu.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) –, és megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) előírásainak.


2. Adatkezelés alapelvei
Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

- jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés

- tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával

- átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető

- célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzatból Ön tájékoztatást kaphat az adatkezelési célokról azok felvételétől megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]

·adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]

·arányosság: a természetes személyek információs önrendelkezéshez való joga kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozható. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentáljuk az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]

·pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve –  törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]

·elszámoltathatóság: adatkezelőként felelősek vagyunk a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Úgy alakítjuk ki adatkezelési folyamatainkat, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]

·privacy-by-design: az adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel vagyunk az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánjuk biztosítani [Rendelet 26. cikk].

- Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, minőségbiztosítási okokból az anonim chatbeszélgetések tárolása) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A Felhasználók személyes adatai, melyet a chatbeszélgetésekben önkéntesen kerülnek megosztásra, azonnali törlésre kerülnek.

- Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

- Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából; vagy (b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a (c) Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

- A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.3. Adatkezelési célok
A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

- Ebook küldés

- Hírlevél-feliratkozás és küldés;

- Informálás az alapítványhoz kapcsolódó eseményekről és publikációkról

- Cookie-k használata

- Sütik (cookie-k)

- A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

- A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

- A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

- Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

- Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

- Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

- Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

- A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

- Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

- Az adatok tárolási módja: elektronikus.Közösségi oldalak

- A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

- A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

- A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

- A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

- A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

- Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

- Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

- Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

- Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

- Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

- Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

- Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

- Az adatok tárolási módja: elektronikus.

- Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.


Google Analytics alkalmazása esetén:

- A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

- A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

- kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

- Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

- A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

- Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

- https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

- A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

- Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

- Adatvédelem részletesen:

- https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdfHírlevél küldés

- A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

- Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

- Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

- Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

- Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

- Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

- Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

- Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

- Az adatok tárolási módja: elektronikus.

- Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.


4.     Az Ön Jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

- hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

- amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;

- törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

- az adat kezelésének korlátozása;

- a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

- személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása,

- vagy ennek megtiltása;

- bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

- tiltakozás a személyes adat használata ellen.

bottom of page